Informace pro vlastníky půdy

Vážení vlastníci pozemků,

jsme družstvo, které dlouhodobě hospodaří v našem kraji i na Vašich pozemcích. Staráme se o udržení půdní úrodnosti, která je dána pravidelným hnojením statkovými hnojivy a pěstováním meziplodin. Nespoléháme se jen na současnou dobrou situaci v rostlinné výrobě, a proto od roku 2013 provozujeme bioplynovou stanici, která nám umožňuje zpracovávat produkty z rostlinné a živočišné výroby a zajišťuje dlouhodobější finanční stabilitu.Watch Sugarbabies (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

Na základě hospodářských výsledků družstva počítáme s růstem nájemného (pachtovného) i v dalších letech.

Půda je pro nás nezbytným základním výrobním prostředkem pro zajištění produkce, správy majetku, krajinotvorbu a udržení zaměstnanosti.

Pro případ, že uvažujete o prodeji pozemků, byli bychom rádi, abyste nás oslovili, jako zájemce o odkoupení. Cena pozemků se v současné době pohybuje podle katastrálního území a bonity v rozmezí 110.000 – 180.000 Kč/ha (na požádání Vám zpracujeme nezávaznou nabídku). Zajistíme a uhradíme veškeré náležitosti spojené s prodejem Vašich pozemků a budete jednat s lidmi, kteří mají zájem dlouhodobě hospodařit v našem kraji.

S přáním všeho dobrého Michal Smetana – předseda ZD Výčapy

Originál ke stažení zde.