O společnosti

ZD Výčapy, družstvo bylo založeno zápisem do Obchodního rejstříku dne 22. června 1961 jako Jednotné zemědělské družstvo Niva Výčapy. Později se název změnil na Zemědělské a obchodní družstvo NIVA, Zemědělské a obchodní družstvo „NIVA“ Výčapy, družstvo, až po současný název ZD Výčapy, družstvo. V průběhu 60. a 70. let se postupně slučovala dříve samostatná zemědělská družstva působící v sousedních obcích.