Category: Aktuality


Sdělení obchodním partnerům k zasílání faktur

By admin,

Vážení obchodní partneři,

sdělujeme Vám nový e-mailový kontakt, který bude sloužit výhradně k zasílání veškerých faktur a daňových dokladů pro ZD Výčapy, družstvo: faktury@zd-vycapy.cz.

Na tento e-mail zasílejte nyní veškeré Vaše faktury včetně příloh, které jste dosud posílali na jiné maily. Pokud máte možnost, zasílejte Vaše faktury jak ve formátu PDF tak současně ve formátu EDI umožňujícím automatizované zpracování v našem účetním programu. Není již potřeba posílat souběžně tyto faktury poštou.

Z uvedené e-mailové adresy budeme i my zasílat faktury našim odběratelům.

Žádáme Vás, abyste na tento e-mail nezasílali žádnou jinou korespondenci – nabídky, objednávky, smlouvy, pozvánky, oznámení apod. Pro tyto účely budou nadále sloužit dosavadní kontakty – email zdvycapy@seznam.cz nebo e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, se kterými komunikujete.

Cílem je zefektivnění práce na našem účetním oddělení a odstranění problémů s nezpracovanými fakturami.

Těšíme se na další dobrou vzájemnou spolupráci.

  Category: Aktuality
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sdělení obchodním partnerům k zasílání faktur

Informace pro vlastníky pozemků

By admin,

Informace pro vlastníky pozemků 2018 ke stažení zde.

  Category: Aktuality
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro vlastníky pozemků

Spolupráce se soukromou zemědělskou školou

By admin,

Naše firma navázala spolupráci se Soukromou střední školou zemědělskou v Pozďatíně na Třebíčsku. Cílem školy je vychovávat nové odborníky do zemědělských podniků i pro soukromé podnikání v zemědělství, a to agronomy, zootechniky i ekonomy.  Zájemcům o studium na této škole doporučujeme webové stránky školy www.agroskola.eu. Napojení školy na skupinu firem AGRO 2000 je zárukou přístupu k moderním výrobním postupům a technologiím a propojení výuky s praxí.

  Category: Aktuality
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolupráce se soukromou zemědělskou školou

Informace pro vlastníky půdy

By admin,

Vážení vlastníci pozemků,

jsme družstvo, které dlouhodobě hospodaří v našem kraji i na Vašich pozemcích. Staráme se o udržení půdní úrodnosti, která je dána pravidelným hnojením statkovými hnojivy a pěstováním meziplodin. Nespoléháme se jen na současnou dobrou situaci v rostlinné výrobě, a proto od roku 2013 provozujeme bioplynovou stanici, která nám umožňuje zpracovávat produkty z rostlinné a živočišné výroby a zajišťuje dlouhodobější finanční stabilitu.Watch Sugarbabies (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

Na základě hospodářských výsledků družstva počítáme s růstem nájemného (pachtovného) i v dalších letech.

Půda je pro nás nezbytným základním výrobním prostředkem pro zajištění produkce, správy majetku, krajinotvorbu a udržení zaměstnanosti.

Pro případ, že uvažujete o prodeji pozemků, byli bychom rádi, abyste nás oslovili, jako zájemce o odkoupení. Cena pozemků se v současné době pohybuje podle katastrálního území a bonity v rozmezí 110.000 – 180.000 Kč/ha (na požádání Vám zpracujeme nezávaznou nabídku). Zajistíme a uhradíme veškeré náležitosti spojené s prodejem Vašich pozemků a budete jednat s lidmi, kteří mají zájem dlouhodobě hospodařit v našem kraji.

S přáním všeho dobrého Michal Smetana – předseda ZD Výčapy

Originál ke stažení zde.

  Category: Aktuality
  Comments: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro vlastníky půdy