Sdělení obchodním partnerům k zasílání faktur

Vážení obchodní partneři,

sdělujeme Vám nový e-mailový kontakt, který bude sloužit výhradně k zasílání veškerých faktur a daňových dokladů pro ZD Výčapy, družstvo: faktury@zd-vycapy.cz.

Na tento e-mail zasílejte nyní veškeré Vaše faktury včetně příloh, které jste dosud posílali na jiné maily. Pokud máte možnost, zasílejte Vaše faktury jak ve formátu PDF tak současně ve formátu EDI umožňujícím automatizované zpracování v našem účetním programu. Není již potřeba posílat souběžně tyto faktury poštou.

Z uvedené e-mailové adresy budeme i my zasílat faktury našim odběratelům.

Žádáme Vás, abyste na tento e-mail nezasílali žádnou jinou korespondenci – nabídky, objednávky, smlouvy, pozvánky, oznámení apod. Pro tyto účely budou nadále sloužit dosavadní kontakty – email zdvycapy@seznam.cz nebo e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, se kterými komunikujete.

Cílem je zefektivnění práce na našem účetním oddělení a odstranění problémů s nezpracovanými fakturami.

Těšíme se na další dobrou vzájemnou spolupráci.