Rostlinná výroba

Družstvo hospodaří na výměře 2270 ha zemědělské půdy, z toho je 2 120 ha půdy orné a 150 ha trvalých travních porostů. Obhospodařované pozemky se nachází jižně od Třebíče v nadmořské výšce 450 – 550 m. n. m. Pěstujeme obiloviny,řepku a krmné plodiny. Okrajově se zabýváme výrobou osiv obilovin a trav. Víceleté pícniny pěstujeme na 15 procentech výměry orné půdy. Hlavním úkolem rostlinné výroby je zabezpečit dostatek kvalitního krmiva pro chov skotu a pro bioplynovou stanici.