Úspory energií ZD Výčapy

Projekt ÚSPORY ENERGIÍ ZD VÝČAPY, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017338.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příjemce dotace: ZD Výčapy, družstvo

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele pořízením jednoho traktoru pro středisko živočišné výroby Výčapy, který nahradí stávající opotřebovaný stroj s vysokou spotřebou pohonných hmot.